PRZEDSIĘBIORSTWA WIELKOZAKŁADOWE OBSŁUGUJĄCE WIELE RYNKÓW

W wielu przypadkach W obrębie jednego przedsiębiorstwa znajduje się wiele zakładów wytwórczych, zlokalizowanych często w różnych miejscach. Przedsiębior­stwo takie dostarcza produkty do sieci magazynów, znajdujących się w różnych częściach obsługiwanego rynku (na wielu rynkach). Przedsiębiorstwa te mają do czynienia z dwoma zadaniami optymalizacyjnymi. Pierwsze zadanie polega na właściwym ustawieniu dostaw pomiędzy zakładem wytwórczym a magazynami, czyli wyborze takiego wariantu, który będzie minimalizował koszty transportu przy obecnej lokalizacji zakładu wytwórczego i magazynu. Drugie rozwiązanie polega na zaproponowaniu takich usprawnień w systemie dystrybucji, które przyczyniłyby się dó obniżenia całkowitych kosztów dystrybucji.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)