PRZEJŚCIOWY UTWÓR

Szczególnie już uwziął się na nie Stanisław Tarnowski. Usy­stematyzował i znacznie rozbudował dotychczasowe zarzuty. Wprawdzie uznał utwór za „przejściowy” (między fazami twór­czości Krasińskiego), ale ta kwalifikacja okazała się negatyw­na, posłużyła mu przede wszystkim jako uzasadnienie do po­mniejszenia utworu, do przyznania mu bardzo miernego zna­czenia ideowego i literackiego. Zaczął Tarnowski od umieszcze­nia Trzech myśli we właściwym jego zdaniem kontekście: „ro­mantyzmu drugorzędnego”, który cechuje fałsz, napuszoność, pompa, zbyteczna dekoracyjność, zawiłość, mglistość, niezro- zumiałość, „nieszczęsna maniera” tajemnic i półcieni, „mania bałamucenia i intrygowania czytelnika przedstawieniem rzeczy niejasnym, sztucznie efektownym, pretensjonalnie ponurym”. Krasiński, poeta samodzielny, nie należący do szkół literatury romantycznej, nie podlegający ich wpływom, jednak zdaniem Tarnowskiego dał się złudzić ich sztuczkom i manierom, a sta­ło się to właśnie w Nocy letniej, w Pokusie, w Trzech myślach.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)