PRZEKONANIE O POWSTANIU

Z jednej strony przekonanie, że powstanie być musi, z dru­giej zaś — wzajemne podniecanie się wizją niedalekiej wspa­niałej przyszłości… Kłamstwo w spisku — dotyczące np. zasię­gu działania organizacji, ilości przynależnych do niej sprzysię- żonych było, jak się wydaje, chwytem taktycznym dość roz­powszechnionym i całkowicie w etyce spiskowej usprawiedli­wianym i rozgrzeszanym. Tyle tylko, że nie wszyscy umieli — już po uwięzieniu — doznawszy szoku z powodu „pobożnego kłamstwa”, w którego zasięgu się znaleźli, teraz oddać się mil­czeniu. Gdy opadło romantyczne oszołomienie i rozgorączkowanie (sami oskarżeni posługują się podobnymi terminami), gdy prze­stali patrzeć na swe położenie „przez szkło romantyzmu” (jak to określił Aleksander Bieliński), gdy musieli spojrzeć w oczy potwornej rzeczywistości — nie stać było owych zagubionych i osamotnionych młodzieńców na trzeźwość umiejętnej gry z reprezentantami carskiej „sprawiedliwości”, za co chyba trudno ich winić. Do kondycji konspiratora należało aktorstwo.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)