PRZEPROWADZENIE WYWIADU

Omawiane dotychczas metody stwarzają potrzebę rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych za pośrednictwem różnych środków reklamy. Są to w zasadzie metody do badania skuteczności reklamy ex post. Niektórzy eksperci od reklamy uważają, że jeszcze przed rozpowszechnieniem ogłoszeń reklamowych należy poddać wstępne­mu testowaniu projekty ogłoszeń reklamowych. Metody testowania mogą być rożne. Jedną z najczęściej stosowanych jest wywiad, w trakcie którego prezentuje się respondentowi kilka proponowanych ogłoszeń. Celem takiego wywiadu jest uzyska­nie od respondenta odpowiedzi, które z prezentowanych mu ogłoszeń najbardziej utrwala mu się w pamięci. Istotną sprawą jest technika przeprowadzania wywiadu.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)