PRZYKŁAD Z DZIEJÓW

Weźmy choćby taki przykład, z dziejów antagonizmu wiesz­czów narzucanego bardziej przez odbiorców niż p?zez samych twórców. Porównywano nieraz Lambra z Konradem Wallenro­dem — zazwyczaj jednak na korzyść tego ostatniego, praw­dziwie tragicznego ofiarnika, który dokonał swego strasz­nego czynu. Obydwaj występowali niejako w podwójnej masce, ale maskę Wallenroda-mistrza krzyżackiego traktowano jako autentyczną konieczność, podczas gdy maska Lambrakorsarza wydawała się dziecinną, literacką, naśladowaną z Korsarza Byrona przebieranką. Męka moralna Wallenroda uwieńczona zastała osiągnięciem celu, Lambro natomiast bezpłodnie tra­wił czas na niedorzecznych gestach niszczycielskich. Nawet brzydkie nałogi obu bohaterów były różnicowane: Konrad Wal­lenrod oddawał się pijaństwu z rozpaczy — wobec koniecz­ności przerażającego czynu, Lambro pogrążał się w wizjach opiumistycznych, z których rodziły się tylko obłąkane wizje poetyckie. Słowem, każde załamanie i skazę Konradowi Wal­lenrodowi można było w końcu wybaczyć, usprawiedliwić, roz­grzeszyć, Lambrowi — nigdy.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)