RADYKALIZM DZIAŁACZY

Zarazem jednak radykalizm działaczy galicyjskich, repre­zentowany np. przez Malinowskiego, ulegał złagodzeniu. Pod­lewski zeznawał, że Wężyk otrzymał list od Malinowskiego, w którym tenże poddawał rewizji sposoby szerzenia „nauki radykalnie demokratycznej”, gdyż „przejście od wiary do prze­konania, od uczuć do rozumu jest trudne”, a zatem należałoby odstąpić „w dalszych swych usiłowaniach od zasad nauki bez­względnie demokratycznej do takich, jakie w dzisiejszym stanie oświaty społeczności polskiej, a zwłaszcza klasy oświeceń- szej (szlachty) są najwłaściwsze” (353—354). Formułował więc zasady na przyszłość jako „chrześcijanizm zbliżony ile moż­ności do katolicyzmu i patriotyzm polski, jako jeszcze dosyć silny do podniecania uczuć”. Rezygnacja ze skrajności pro­pagandy demokratycznej jest tu — jak widać — uzasadniana przez odwołanie się do stanu umysłowego społeczeństwa, któ­rego nie należy zrażać rewolucyjnym, racjonalistycznym de- mokratyzmem. Ale ustępstwa na rzecz katolicyzmu i patrio­tyzmu musiały doktrynę spiskową przekształcać bardziej w wiarę niż w tzw. system rozumowy.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)