REKLAMA HANDLOWA

Reklama jest jedną z podstawowych form promocji. Cechą odróżniającą tę formę . od pozostałych jest jej masowość. Reklama bowiem jest w zasadzie adresowana do masowego odbiorcy (czytelnik, słuchacz, telewidz itp.). Z tego punktu widzenia ma ona cechy właściwe innym środkom masowego przekazu, których zadaniem jest przesyłanie określonych informacji (idei, myśli, wiedzy). W odróżnieniu jednak od wszystkich pozostałych form przekazywania informacji do masowego odbiorcy, reklama jest środkiem opłacanym przez określoną osobę prawną lub fizyczną, która spodziewa się tą drogą uruchomić pewne działania ze strony odbiorcy reklamy dla osiągnięcia zamierzonego skutku.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)