RODZAJ MNICHÓW

„Stanowią rodzaj mnichów, z góry gotowych oddać życie za wiarę” — stwierdzał Roger Caillois w charakterystyce ducha ożywiającego członków sekty. Posłużmy się jeszcze innymi określeniami zaczerpniętymi z opisu sporządzonego przez Caillois. Mówiąc o „sekcie”, nie mamy na myśli zwykłego sto­warzyszenia politycznego, lecz rodzaj „grupy mniejszościowej”, odcinającej się świadomie od społeczeństwa, bynajmniej jed­nak nie w celu ascetycznego odosobnienia, ale w zamiarze przyniesienia i zaszczepienia mu prawdy. „Sekta […] — to dziedzina skrajnych postulatów etycznych. Prawem najwyż­szym jest tu pryncypialność; zasad przestrzegać należy jak najwierniej […]. Nie ma tu miejsca na błąd ani na słabość. Każde uchybienie jest równoznaczne z przestępstwem. Błahe skądinąd wykroczenie staje się zbrodnią. Członek sekty otrzy­mawszy złowieszczy rozkaz nie może wymawiać się względa­mi na jakiekolwiek skrupuły. Dowiódłby tym chwiejności nie licującej ze ślepym oddaniem, które poprzysiągł.” 

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)