ROZMOWY O WOLNOŚCI

„Rozmowy nasze o przyszłej wolności i niepodległości narodow były ciągłym marzeniem.” „Wiara demokratyczna grun­towała się: na uznaniu za najlepsze tych form rządowych, które były oparte na zasadach wolności, równości i braterstwa- ze dzisiejszy stan społeczeństwa nie odpowiada powołaniu czło­wieczeństwa; że sam duch czasu i postęp demokracji musi zmienić; ze rządy arystokratyczne są główną zaporą szczęścia ogo nego (266). „Później Wężyk chciał ze mną rozmawiać tyl­ko o demokracji, wznosząc się w niej do najwyższego stopnia. Przekonania demokratyczne wielu spośród „świętokrzyżców” uzyskiwały silną motywację emocjonalną i nie sprowadzały się bynajmniej do ogólnikowej gawędy, jak oni sami naj­częściej określali — w przeciwieństwie do własnej p r o p a- g a n y – nieobowiązującą gadaninę na tematy społeczne. W zeznaniach wielokrotnie pojawiają się relacje o zajadłych sporach na temat szlachty i chłopów.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)