SILNY IMPULS IDEOWY

Początkowy silny impuls ideowy, oddanie się „szałowi młodości”, i późniejszy lęk przed odpowiedzialnością, j przed nieuchronnością kary, poczucie słabości i zagrożenia, ; braku oparcia w większej liczbie spiskowych oraz w społeczeństwie — to stały wątek zeznań „świętokrzyżców”. „Niech spisek z czarną twarzą na świat nie wychodzi” — mówi Prezes w Kordianie Słowackiego, znakomicie oddając lęk przed czar- : nością spisku wylęgłego w ciemnościach, czarnością moralną j; przede wszystkim. Wydobyci z tych ciemnych otchłani „świętokrzyżcy”, postawieni przed Komisją Śledczą, tracili swoją pew- ii ność moralną w zetknięciu z aparatem represyjnym, reprezen- | tującym wszak „legalną” władzę i państwowy autorytet. Wtedy jj przypominali sobie, że obrazili Monarchę i zmartwili Ojca, 1 wtedy deklamowali — jak Stanisław Morozewicz — oficjalną doktrynę legalizmu: „Przekonany jestem, że nie tylko w postę- ; powaniu moim zbłądziłem, ale stałem się prawdziwie przestępnym, bo człowiek nie ma żadnego prawa nie tylko czynem, ale i słowem powstawać na instytucje, których porządek z wyższych nad pojęcia umysłu praw boskich pochodzi” (263).

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)