SPOJRZENIE NA UTWORY

Spójrzmy teraz na jego utwory  od debiutu w r. 1840 do chwili przymusowej ucieczki z Królestwa, tj. do połowy r. 1843, układając je wedle tematów przewijających się w zeznaniach oraz w pismach Dembowskiego i innych przedstawicieli „mło­dej piśmienności warszawskiej”.Na pierwszym miejscu niewątpliwie należy wymienić te wiersze Zmorskiego, w których bądź sam występuje w roli wieszcza, bądź też określa powinności moralne jako „cel świę­ty”, zdobywany w trudzie przez „młodego poetę”. Nie trzeba bynajmniej tej dość licznej grupy utworów traktować jako wyniku autotematycznego ograniczenia i zacieśnienia. Prze­ciwnie — ze względu na szczególną rolę poezji romantycznej ® Polsce, a także jej przywództwo duchowe w dążeniach nie- odległościowych — te utwory Zmorskiego jak i innych poe­tów z jego kręgu wolno rozumieć przede wszystkim jako bar­dzo dobitne manifesty nowego ethosu patriotycznego.Na początku wydania Poezji z r. 1843, a również i działu „Liryki i różne wiersze” w Poezjach z r. 1866 Zmorski umie­ścił Powitanie (pierwotny tytuł Fantazja z datą 26 I 1840).

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)