SPRAWIEDLIWE POSTĘPOWANIE

Podobnie Marceli Brochocki streszczał wypowiedzi Aleksandra Wężyka (znamienne, że również jak Bogdaszewski inicjowanego w Galicji przez radykalnych działaczy Stowarzysze­nia Ludu Polskiego), ujmującego się za „pracowitą klasą ludzi, trudniącą się produkcją płodów żywiących całą ludność”, żyjącą „w nędzy, pogardzie i poniżeniu niesprawiedliwym”. Sprawiedliwe zaś postępowanie wobec nich miałoby polegać j na „oddaniu im tego, co teraz niesprawiedliwie mają odjęte”, I na „nadaniu im własności gruntowej niesprawiedliwie posia- j danej przez szlachtę”. Ponieważ zaś „szczęście człowieka ży- j jącego w społeczeństwie zależy także od opinii panującej”, Wę- j żyk kładł nacisk na manifestowanie przekonań o równości i wszystkich ludzi, na niepogardzanie „nimi przez to, że są niższego urodzenia, biedni lub słudzy”. Z tego punktu widzenia znamienne są pseudonimy spiskowe, czasem z odcieniem terrorystycznym, jakie przybierali sobie stowarzyszeni: „Chłop”,  „Gunia”, „Mścisław Rembacz”, „Ludomił Obuch”.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)