SPRZYSIĘŻENIE MŁODZIEŃCÓW

W zeznaniach śledczych oraz dokumentach programowych, skonfiskowanych podczas rewizji, spisek młodzieńców, będący podstawową „formą życiową” romantyzmu, odsłania wszyst­kie swoje pozytywy i negatywy — to, co Żmichowska zwraca­jąc się do nieżyjącego już „Henryka” — Dembowskiego, okre­ślała słowami: „a ja cię tak lubiłam w prostocie twojej złej i dobrej natury, w bogactwie twego światła i w czarności twoich cieniów!”  „Świętokrzyżcy” to przeważnie chłopcy reprezentujący głów­ną kadrę spisku w Królestwie — „młodzież szkolną i urzęd­niczą” pracujący często jako aplikanci sądowi, poznający się „w traktierni podczas obiadu”, mieszkający nieraz w tym sa­mym domu albo na tej samej stancji, stołujący się u matki jednego ze spiskowców — Aleksandra Krajewskiego. Wielu z nich wspomina o tych obiadach jako o okazji do rozmów, spotkań i wręcz „propagandy demokratycznej”.Wśród cech charakterologicznych, które determinowały ro­dzaj ich działalności, wymieniane są najczęściej takie, jak porywczość, śmiałość, skłonność do „uniesień gorączkowych”, do chwilowych „obłąkań”, zagorzałość; jeden z nich prezen­tuje się jako „zapaleniec oddający się marzeniom”.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)