ŚRODEK PRZEKAZYWANIA INFORMACJI

Zależy to od środka przekazywania ipformacji. Przy sprzedaży bezpośredniej, kiedy sprzedawca przekazuje informacje na drodze bezpośredniego kontaktu osobistego, znacznie szybciej z reguły można uzyskać ^akcjeodfeiorcy^ Sprzedawca może uruchomić działanie, aby uzyskać odpowiednią wiedzę o postawie nabywcy, zainteresowaniach i życzeniach. Pozwala mu to na wybór odpowiedniego sposobu^yrażem^^foimacjiTNa przykład, jeżeli sprzedawca przewiduje, że po­tencjalny nabywca zainteresowany jest wysoką jakością produktu albo usługi, może tę okoliczność uwzględnić w swojej ofercie sprzedaży. Skoro tego typu informacja nie wywołuje zainteresowania u nabywcy, sprzedawca może zwrócić uwagę na inne atrybuty oferowanych produktów. Inaczej mówiąc ma on możliwość elastycznego dostosowania informacji do oczekiwań odbiorcy aż do tego momentu, kiedy dojdzie do sprzedaży towaru (usługi).

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)