ŚRODKI NADPRZYRODZONE

Zaiste, konieczne bywały wówczas i     „środki ponadprzyrodzone”, a sytuacja taka tkwi u podstaw konstelacji intelektualnej i uczuciowej polskiego romantyzmu. Ale inna myśl Norwida przyciąga teraz przede wszystkim moją uwagę: „słuszna byłaby rzecz przynajmniej postarać się cho­ciaż o trawienie dobre arcydzieł”. Za mało rozmawiamy o arcy­dziełach, za mało skupiamy na nich uwagi, nie doceniamy ich „zbiorowej ważności”… Rozproszeni, rozdrobnieni, nafaszerowani telewizyjną nijakością zapomnieliśmy, o czym mówią arcydzieła. I że mówią także do nas.Autor Końca świata szwoleżerów o tym wszystkim nie za­pomina. Wątek arcydzieła Krasińskiego obecny jest stale w sze­ściu woluminach jego utworu. Jeśli nawet na chwilę zanika, to tylko po to, by pojawić się zaraz z tym większą wyrazisto­ścią. Czym jest Nie-Boska komedia Krasińskiego w strukturze Końca świata szwoleżerów Brandysa? Nie tylko znaczącym podtytułem jego ostatniej części, ale również szczególną osno­wą historycznej materii dzieła Brandysa oraz wzorem pewnego sposobu patrzenia na dzieje, rekonstruowania dramatu dzie­jów, tworzenia psychologii dziejów.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)