STOSUNEK DO HISTORII

Zwróćmy uwagę na protest przeciw filisterstwu, małoduszności, egoizmowi, samolubstwu (co zostało usymbolizowane owym słynnym „płazem w skoru­pie”), na lęk przed oswojeniem z niewolą, przed przekształce­niem się społeczeństwa w kohorty posłusznych niewolników, i Bliski był spiskującej młodzieży aktywistyczny stosunek do hi­storii (w jednym ze skonfiskowanych dokumentów programo­wych znajdujemy dumne samookreślenie: „My jesteśmy żyjącą historią”), zakładający możliwość jej całkowitej przemiany, po­ruszenia świata, a nawet „przewrócenia go do góry nogami”,] zburzenia „istniejącego obecnie porządku świata” („Dalej, bry­ło, z posad świata! Nowymi cię pchniemy tory”). Wreszcie — braterstwo jest traktowane jako fundament zarówno tajnych związków, jak i całej budowy społecznej. Spiskowcy mówią stale o tym, że wszyscy ludzie winni się miłować jak bracia, że nakaz braterstwa stanowi najwyższą świętość ludzkości, itp. Hasła Wielkiej Rewolucji Francuskiej zostały tu wszędzie w znamienny sposób przefiltrowane przez Odę do młodości.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)