SYSTEM PUNKTOWY

Każ­demu punktowi premiowemu odpowiada określona suma pieniężna. System punktowy za wykonanie określonych zadań stosuje się również w przypadku innych rodzajów premiowania. Na przykład takim ekwiwalentem może być atrakcyjna wycieczka krajowa lub zagraniczna, urlop wypoczynkowy itp.Promocja uzupełniająca obejmuje również bogaty zestaw środków informacyj- nych. Są to na przykład zwięzłe komunikaty informujące o cechach użytkowych towarów wprowadzanych do obrotu, przygotowane przez producentów lub przed­siębiorstwa handlowe.  Ułatwiają one sprzedawcom wykonywanie zadań związanych ze sprzedażą.Progrtmy promocyjne w omawianym zakresie są bardzo często opracowywane przez specjalne agencje usługowe w sposób odpłatny. Agencje te świadczą usługi zwłaszcza dla producentów.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)