SZCZEGÓLNY RYTM

Przedstawienie orga­nizuje ten szczególny RYTM, który jest objawem alinearnego pojmowania czasu. To rzecz niezmiernie istotna, gdyż roman­tyzm traktował wyobraźnię jako moc porozumienia i poznania pozajęzykowego. Reżyser tę właściwość romantyzmu nie tylko doskonale wyczuł, ale — ujmijmy to tak — potrafił wypełnić romantyczną pozajęzykowość. Tajemnicą wielkości przed­stawienia Grzegorzewskiego jest to, że tak mało w nim słów, a tak wiele w nim powiedziane — w sensie zakomunikowania i w słowach, i w przerwach między słowami tego, co czyni z Nie-Boskiej komedii arcydzieło. Sądzę, że Grzegorzewski wystawił Nie-Boską komedię tak, jak ją Krasiński napisał.Krasińskiego należy do zapomnianych, ale jednak można powiedzieć, że Trzy myśli pozostałe po śp. Henryku Li- genzie zmarłym w Morreale 12 kwietnia 1840 roku wzbudziły długotrwały i co pewien czas odnawiający się spór, który do dziś pozostaje nie zamknięty. Już sam fakt ekstremalnych wręcz różnic ocen kieruje zainteresowanie historyka litera­tury w stronę dzieła, zdolnego wywołać taką burzę skrajności.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)