SZCZĘŚCIE CZŁOWIEKA

„Nadmieniam tu, że udawszy się z Ehrenbergiem na przechadzkę na Saską Kępę, i uważałem w nim znaczną zmianę pod względem wyobrażeń! Mówił mi następne zdania, które i do mego przekonania zupełnie trafiły: «Szczęście człowieka nie zasadza się właściwie na I życiu publicznym, wyrzeknieniu się indywidualizmu, jak to  podczas Rewolucji Francuskiej chciano w użycie wprowadzić,  a w naszym Stowarzyszeniu powtarzają, lecz na życiu spokojnym, wygodnym, domowym*” (253—254).Kiedy indziej mówił, że chętnie wyjechałby za granicę i tam siedziałby sobie spokojnie, bo już mu „się sprzykrzyło takie życie”. Zarysowuje się więc gruntowny kryzys tyrteizmu, cał­kowite odwrócenie się od niego. Niewygoda życia pełnego nie­bezpieczeństwa i ryzyka, „życia ideologicznego” — ma być zastąpiona czymś zupełnie przeciwstawnym: wygodnym spo­kojem bytowania, któremu trudno przypisać jakiekolwiek „wyższe znaczenia”. Widać jednak, jak tyrteizm pozostaje głównym problemem Ehrenberga, przekształcając się dokład­nie w antytyrteizm. Ale praktykowanie go nie było dane Ehrenbergowi, skazanemu na karę śmierci, zamienioną „w dro­dze łaski” na bezterminowe ciężkie roboty na Syberii.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)