TRAGICZNY BOHATER

Mazepa Słowackiego nie jest bohaterem tragicznym, ale sta­je się detonatorem tragicznego konfliktu. Frywolne zachody miłosne króla i pazia prowokują szaleństwo Wojewody. A po­tem nad poetyckim światem utworu obejmuje panowanie iro­nia losu. Ironiczne fatum romantyków, w sposób nierównie bardziej wyrafinowany niż fatum tragedii klasycznej, igra bo­wiem życiem bohaterów, unicestwiając ich plany, wikłając ich działania. Wszak Mazepa chcąc pomóc kochankom gubi obo­je — zarówno swą wizytą w pokoju Amelii, jak propozycją sądu bożego, prowadzącą do samobójstwa Zbigniewa. Woje­woda, zmagając się z majakiem hańby w obronie swej czci i swych praw głowy domu, nie tylko traci żonę i syna, ale odkrywa też utajoną a wstydliwą podszewkę sielanki rodzin­nej — miłość dwojga młodych. Każde jego posunięcie przy­spiesza katastrofę, aż do ujawnienia łamiącej go ostatecznie prawdy. Na tym właśnie zasadza się przewrotność i okrucień­stwo ironii w grze ze śmiercią uprawianej przez wszystkie oso­by dramatu.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)