TRZY MYŚLI

Faktycznie Trzy myśli składają się z czterech utworów (Przed­mowa wydawcy, Syn cieniów, Sen Cezary, Legenda) — zda­rzało się więc nieraz, że uwaga oceniającego skupiała się tylko na jednym z nich, ale konstatacje rzutowały przecież i na ca­łość. W końcu zatem pozycja Trzech myśli do dziś jest w hi­storii literatury nie ustalona, publiczności zaś literackiej, a na­wet wyspecjalizowanej w jej obrębie grupie polonistycznej, są one raczej nie znane. Omówienie paru wybranych sądów 0  utworze może najlepiej pozwoli poinformować, jak i dlacze­go doszło do podobnego stanu świadomości historycznolite­rackiej, chociaż Legenda zwłaszcza — chciałoby się powie­dzieć — wrosła organicznie w tkankę literatury romantycznej.Rozrzut ocen ówczesnych jest duży. Jedno z pierwszych omówień, prawdopodobnie autorstwa Jana Koźmiana, mocno rozdrażniło Krasińskiego.Pojawił się tu już upiór panteizmu, który miał go straszyć za życia i prześladować jego pisma dłu­go po śmierci.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)