TYRTEJSKI ROMANTYZM SPISKU

Ale jaki jest romantyzm „świętokrzyżców”? Zeznania i w tym zakresie dostarczają materiału nie pozostawiającego wątpli­wości. Prawdymów Wyrzykowski opowiada o wspólnym pisa­niu przez konspiratorów romansu pt. Paulina. „Uważałem, że Ehrenberg pryncypialnie zmierzał do wyszydzenia romantyz­mu. Gdy go spytałem o przyczynę, on podał następną: «Myśl romantyka jest napełniona nim samym. Marzy on, a te marze­nia przeszkadzają, aby mógł myśleć stale, porządnie i skutecz­nie. W czasie obecnym ludzie powinni myśleć, a nie marzyć, powinni do jednego dążyć celu mogącego wystarczyć duchowi czasu, potrzebom, tj. do zaprowadzenia w Europie rządu de­mokratycznego. Tu przywodził przykłady z zasad filozoficz­nych Kanta, Fichtego, Schellinga, Hegla i Okena oraz niektóre przykłady historyczne mogące mieć jakąkolwiek z tymi stycz­ność” (218).Umieszczenie tej wypowiedzi w kontekście wierszy i arty­kułów Ehrenberga pozwala odczytać ją jako protest przeciwko „romantyzmowi marzycielskiemu”, „biernemu”, „nostalgicz­nemu” i jako opowiedzenie się za „romantyzmem demokra­tycznym”, „aktywistycznym”, za „romantyzmem energii” (jak go nazwał Jean Fabre), romantyzmem tyrtejskim. Podobne wybory uwarunkowane bywają zresztą dość często przez tę formację umysłową, którą najogólniej można by było określić jako „racjonalistyczno-demokratyczną”, zbliżoną do lewicy heglowskiej.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)