UDZIAŁ REKLAMY

Reklama może również wpłynąć na wzrost wydajności pracy sprzedawców zatrudnionych w sieci detalicznej. Udział reklamy w systemie (kompozycji) promocyjnym zależy — jak już wiadomo — od charakteru produktu, rynku, technik sprzedaży i wielu innych zmiennych.W dotychczasowych rozważaniach próbowaliśmy wyjaśnić istotę reklamy posłu­gując się schematem przyswajania informacji. Pozwoliło to określić funkcje reklamy. Dla potrzeb prowadzenia reklamy, a zwłaszcza doboru właściwej strategii, niezbędna jest również informacja, w jakiej fazie znajduje się sam produkt z punktu widzenia jego akceptacji przez rynek. Wyodrębnienie faz (stadiów) opiera się w danym przy­padku na nieco innym kryterium, niż w przypadku cyklu „życia” produktu.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)