UWARUNKOWANIA STRATEGII CENY

Wszystkie elementy kompozycji marketingowej są współzależne. Decyzje w zakresie produktu, dystrybucji i promocji wywierają zatem bezpośredni wpływ na cenę. Stanowią one pewne ograniczenia (czy — ściślej mówiąc — daty) dla strategii ceny. Z drugiej strony jednak cena także wywiera wpływ na te komponenty. Na przykład może się okazać, że przyjęte rozwiązania w zakresie promocji lub dystrybucji, czy nawet w odniesieniu do produktu i jego atrybutów mogłyby spowodować wysoki wzrost kosztów. Wpłynęłoby to na podniesienie ceny do takiego poziomu, który spowoduje ograniczenia popytu efektywnego na dany produkt, co nie jest zgodne z przyjętymi celami strategicznymi przedsiębiorstwa.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)