UWZGLĘDNIENIE KONKURENCJI

Należy również uwzględniać w konstrukcji kompozycji promocyjnej ograniczenia wynikające z ustawodawstwa prawnego. Informacja musi być rzetelna, zgodna z obiektywną prawdą. Musi ona respektować zarządzenia władz państwowych. W niektórych krajach producenci papierosów muszą na przykład umieszczać na opakowaniach stwierdzenia, że papierosy są szkodliwe dla zdrowia. Jest oczywiste, że tego rodzaju stwierdzenia, podyktowane interesem ogólnospołecznym, będą zmniejszać skuteczność promocyjną opakowania.j  Najbardziej kłopotliwym stadium w opracowaniu programu promocyjnego jest określenie całkowitej sumy środków finansowych, jakie powinny być wydane na promocję/Stosując podejście czysto teoretyczne można by powiedzieć, że dana organizacja powinna wydawać na promocję taką ilość pieniędzy, aby marginalny utarg ze sprzedaży zrównał się z marginalnymi kosztami poniesionymi w związku z działalnością promocyjną.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)