UZASADNIONE PODEJŚCIE

Takie podejście może być uzasadniono w tych branżach, gdzie całkowity popyt jest nieelastyczny lub mało olastyczny, natomiast występujo duża elastyczność popytu w obrębie poszczególnych marek produktu. Ujemne strony tej metody są takie same jak poprzedniej. Obie bowiem sprowadzają się do globalnego ustalenia wydatków. Nie dostosowuje się wówczas wydatków do poszczególnych produktów czy marek produktów, aby zrealizować specjalne cele (zadania) w dziedzinie ich sprzedaży na poszczególnych rynkach. Metody te są zawodne w rozpoznaniu przyczynowo- skutkowych związków pomiędzy sprzedażą a wydatkami na promocję.W ostatniej z omawianych tutaj metod wysokość sum przeznaczonych na promocję jest funkcją określonych celów.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)