W ZGODZIE Z ZAŁOŻENIAMI

Zrozumiałe więc, że w zgodzie ze swymi założeniami Ehren­berg oświadczał przed Komisją Śledczą: „[Cel Stowarzyszenia Ludu Polskiego] nader odległy, znajdujący swoje urzeczywist­nienie, tj. objawienie się społeczeństwa demokratycznego w miejsce rządu na innych zasadach opartego, dopiero wtedy, kiedy by naród składał się z samych wyznawców wiary de­mokratycznej” (235) — więc cel ten „nie przypuszczał żadne­go wzburzenia, żadnego wewnętrznego niepokoju”. Natomiast wedle jego przekonania (oczywiście tego, które wyrażał przed Komisją Śledczą, co mogło powodować określone deformacje poglądów) — „pod wyrazami w Ustawie konfederacyjnej, że celem Konfederacji jest przyspieszenie odrodzenia się Polski, ukrywała się burzliwa gorączka, pragnąca czym prędzej znaj­dować się we właściwym sobie żywiole, tj. w zamęcie niespo- kojności” (235—236).Przekonanie o „nierozsądności” podobnego związku, „będą­cego widocznie dziełem ludzi, którym stan tułaczów się sprzy­krzył i którzy w jakimś rozpaczającym kroku widzą nadzieję poprawienia losu swojego” (236), powtarza się jeszcze u in­nych podsądnych.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)