WAŻNA ROLA

Tę z kolei Krasiński wyłożył w liście do Sołtana z 17 XII1841: „Ale że my w tym wszystkim powołani jesteśmy do przywdziania na się ważnej niezmiernie roli, to pewna! Zdaje się, że nas ręka Opatrzności przygotowała do tego, byśmy skosztowawszy, co życie i grób zarazem, mogli właśnie w takiej epoce wystąpić w pełni potęg człowieczych, z całym zapałem życia, z całą mądrością grobu. Jesteśmy jedy­nym w historii rodu człowieczego zjawiskiem […] Przez próbę grobu przeszliśmy dziwnie nieskazitelnie na duchu” (Listy do Sołtana, s. 415). To są właśnie również dowody nieśmiertelnej młodości nacji polskiej: „I kto się zastanowi tylko głęboko i ro­zumnie nad tym, czym jesteśmy, ten musi wyznać, że kto w grobie nie umarł, kto wśród śmierci wyżył, przeznaczon jest i    wybran na życie w przyszłości, wybran pośród wszystkich, co już żyli, co jeszcze żyją i dlatego właśnie starzy są i bliscy grobu” (tamże). Nic dziwnego, że po takim wywodzie Krasiń­ski zaleca Sołtanowi do lektury — Legendę.Idea „próby grobu” przenika wszystkie Trzy myśli. Wyjąt­kowe położenie człowieka w kosmosie i wyjątkowa misja Pol­ski w dziejach mogą się potwierdzić tylko przez doświadczenie śmierci. „Umrzyj i stań się”, jak streszcza Friedrich Meinecke główną zasadę europejskiej filozofii palingenezy.Ale wiel­kość chrześcijaństwa Krasińskiego tkwi w możliwości zwątpie­nia, w otwartym ujawnieniu wahania i niepewności.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)