WOLNOŚĆ I RÓWNOŚĆ

Tak np. Antoni Wa­łecki opowiadał o treści swych „wyobrażeń demokratycznych”: „należy nam pracować, ażeby lud prosty oświecać i dać im poznać ich prawa wolności i równości, ażeby ich nauczać po karczmach i po wsiach, i gdzie tylko zdarzy się sposobność, ażeby poznali, iż nie powinni być ciemiężeni i utrzymywani w poddaństwie, że to jest przeciw przeznaczeniu człowieka. Przeciw zaś szlachcie powstawałem nazywając ich egoistami” (298—299). Jego koledzy jednak oponowali wobec tak stanow­czych potępień, „utrzymując, że tylko szlachta, i to tylko moż­niejsza, może przechować wspomnienia dawnych czasów świet­ności polskiej”. Tak więc od razu w mikrokosmosie tej dysku­sji ujawnia się podstawowy dylemat romantycznej polityki: „tradycja” czy „rewolucja”, „patriotyzm” czy „demokratyzm”.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)