WŚRÓD FAKTÓW

Wśród tych faktów na pierwszym miejscu wymienić należy wzmożony kolportaż tajnych druków do Królestwa i obieg ich wewnątrz Królestwa, w którym tak często posługiwano się rękopiśmiennymi kopiami. Dziesięć lat emigracyjnych trudów znacznie wzbogaciło pod każdym względem asortyment litera­tury zakazanej; nakłady dzieł polskich, francuskich i tłuma­czonych na polski zasilały konspiracyjne biblioteki i wypoży­czalnie. W zeznaniach często wymienia się wpłacenie składki na zakup zakazanych książek, co traktowane jest przez Komi­sję Śledczą jako dowód istnienia pewnego rodzaju spiskowej więzi organizacyjnej. Wśród druków przemycanych — obok propagandy TDP-owskiej — szerokim strumieniem wlewa się poezja romantyczna, a zwłaszcza już Mickiewicz z III częścią Dziadów i Michał Chodźko z Dziesięcioma obrazami z wypra­wy do Polski, w których widoczny jest zresztą wpływ heroicz- no-martyrologicznego dramatu Mickiewiczowskiego. Nie wspo­minam już o pieśniowych tworach Pola czy Goszczyńskiego, a także o Kordianie, który mógł inspirować bardzo w sumie; „literacki” i „romantyczny” pomysł grupy spiskowej Henryka Wokulskiego, zamierzającej porwać cara (albo nawet i zabić) w celu wymuszenia na nim niepodległości Polski.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)