WSTĘPNE ROZPOZNANIE

Wskazane jest w takim przypadku rozpatrzenie kilku specjalnie proponowanych miejsc na danym obsza­rze obsługi handlowej, przy uwzględnieniu takich czynników, jak: liczba ludności, jej struktura, dochody, wielkość obszaru obsługi handlowej, miejsca koncentracji ludności itp. To wstępne rozpoznanie należałoby następnie uzupełnić wynikami badania preferencji nabywców względem miejsc zakupu oraz analizą ruchu ludności w kie­runku proponowanego miejsca lokalizacji. Do wyboru lokalizacji szczegółowej coraz częściej stosuje się metody statystyczne, analogowe, analizę regresji itp.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)