WSZYSTKIE DECYZJE

Wszystkie te decyzje powinny być analizowane w przekrojach międzyregionalnych i wewnątrz regionalnych. Analiza międzyregionalna pozwala określić potencjalny rynek w przekroju poszczególnych miast, województw albo większych jednostek przestrzennych. Nato­miast analiza wewnątrzregionalna stanowi podstawę do wyboru konkretnego miejsca w obrębie danego regionu. Inaczej mówiąc, pierwsza z tych analiz pozwala na wybór lokalizacji ogólnej (w jakim regionie należy zlokalizować dany punkt), draga zaś dostarcza przesłanek do wyboru lokalizacji szczegółowej (w jakim miejscu wybra­nego rejonu należy zlokalizować ten punkt).

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)