WYRABIANIE JĘZYKA

Ten proces wyrabiania języka daje się jeszcze prześledzić w poemacie dygresyjnym i w pastiszu prozą, jak można nazwać Preliminaria peregry­nacji do Ziemi Świętej J.O. księcia Radziwiłła Sierotki oraz Święcone u J.O. księcia Radziwiłła Sierotki, a także w utwo­rze zatytułowanym Poema Piasta Dantyszka o piekle Słowac­kiego. Pastiszem jest również Przedmowa wydawcy w Trzech myślach. I dla Słowackiego, i dla Krasińskiego ulubionym przedmiotem pastiszu stał się styl sarmacki, a zwłaszcza styl baroku sarmackiego. Obydwóm udało się zbudować w języku skończenie doskonały świat Sarmaty.Do tytułu Herburt dodał Krasiński jeszcze konieczne uzupeł­nienie quasi-gatunkowe: Ułamek. Łatwo dostrzec ścisły zwią­zek między ironią kreacyjną a pisaniem frag­mentów. I jedno, i drugie w tym połączeniu służyło bo­wiem rozbijaniu konwencjonalnego porządku wypowiedzi i swoiście racjonalistycznego dookreślania sytuacji i szczegó­łów. Rozsadzając retorykę klasycystyczną jako przestarzały schemat budowania wypowiedzi, romantycy sądzili, że frag­menty powstałe w ruchu ironii kreacyjnej wchodzą w nowe układy i tworzą odmienne całości.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)