ZBÓJECKIE KSIĄŻKI

Cały świat wewnętrzny spiskowców został ukształtowany i przysposobiony przez książki — „książki zbójeckie” czy „zgubne książki”, jak sami je nieraz określali przed Komisją Śledczą. Odsłania się znamienna dla romantyzmu, omówiona już formacja intelektualna i uczuciowa. Zygmunt Łempicki, który zajął się szczególnie tym problemem w znakomitej roz­prawie Świat książek i świat rzeczywisty, wskazał na bez­względną przewagę inspiracji książkowej w romantyzmie. Ty­powy romantyk wedle powszechnego przekonania epoki to „człowiek, który stylizował swoje postępowanie według mo­tywów i wzorów literackich”; „nowe życie, nowe obyczaje, nowa kultura mają powstać przez wchłonięcie sposobu myśle­nia przejętego z literatury”. „Romantyzm i zjawiska mu to­warzyszące oznaczają istotnie dominację przeżyć literackich, prymat literatury nad życiem. Książka jest jakby symbolem ruchu romantycznego. Ciężar książki przygniata tę generację, tęsknota za nowymi książkami znamionuje ruch romantycz­ny.” Od książki romantyzm oczekuje zbawienia: „Czytanie jest dla ruchu romantycznego po prostu aktem fundamental­nym, ową funkcją, dzięki której dokonuje się asymilacja ma­teriału potrzebnego romantykom do życia i działania.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)