ZNACZNA CZĘŚĆ TWÓRCZOŚCI

Jak wiadomo, znaczna część twórczości autora Psal­mów przyszłości roztrząsaniu tego właśnie dylematu została poświęcona. W najbardziej jątrzącej dotychczas kwestii prawowierności Syna cieniów Kleiner także po latach, w następnym, skrótowym opracowaniu monograficznym, wydał wyrok w so­bie właściwym stylu: „W panteistycznej fantazji oddalił się chwilowo poeta od chrystianizmu.”  Przez użycie słów „fan­tazja” i „chwilowo” problem został niewątpliwie zminimalizo­wany.W powojennej historii literatury Trzy myśli, które dawniej—  poza wymienionymi autorami — przyciągnęły jeszcze uwagę’ m.in. Mariana Zdziechowskiego, Wilhelma Bruchnalskiego, Edwarda Porębowicza, nie spotkały się z zainteresowaniem. Wyjątek stanowi studium Wiktora Weintrauba (pierwodruk jego pochodzi z r. 1959), który podjął się wytłumaczenia sprzecz­ności zachodzącej między Snem Cezary a Legendą. Określił ją w następującym zdaniu: „W Śnie Cezary, drugim członie Trzech myśli, Krasiński przepowiadał zmartwychwstanie Pol­ski, a w Legendzie każe Polakom dzielić los ginącego kato­licyzmu.” Już tytuł rozprawy wskazywał na jej komparatystyczne zacięcie.

Witaj na moim portalu o hobby, jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną ze sposobami na aktywne spędzanie wolnego czasu to zapraszam do czytania i regularnego odwiedzania mojego bloga! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)